W dniach 12.06.2019 – 15.06.2019 odbędzie się 49. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach.

W programie Kongresu znajdziemy wiele wykładów i sesji, poświęconych zagadnieniom z dziedziny urologii, andrologii, medycyny seksualnej itp.

Osobiście również wezmę udział w wydarzeniu, by móc poprowadzić sesję plakatową pt. „Praktyka andrologiczna”.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat przebiegu Kongresu znajdziecie na stronie Polskiego Towarzystwa Urologicznego:
https://kongres2019.pturol.org.pl/basic/index/miejsce-obrad