Skrzywienie prącia i choroba Peyronie

Czym jest skrzywienie prącia?

Skrzywienia prącia dzielimy na 2 kategorie pod kątem przyczyn ich powstania:

  • skrzywienie prącia wrodzone – wynika z zaburzonej budowy anatomicznej, ale najczęściej wielkość i funkcja prącia są prawidłowe
  • skrzywienie prącia nabyte – najczęściej powstaje w wyniku choroby Peyronie, urazu penisa lub jego złamania.

Operacje korekty skrzywienia prącia są wskazane, gdy poziom skrzywienia istotnie utrudnia podejmowanie aktywności seksualnej: czy to ze względu na trudności z penetracją, czy też na stres psychiczny mężczyzny z powodu skrzywionego penisa. Pacjenci po wyprostowaniu prącia odzyskują radość życia, pewność siebie i satysfakcję z życia seksualnego.

Jakie są rodzaje operacji w skrzywieniu prącia i chorobie Peyronie?

Co do zasady, zabiegi wszczepienia protezy prącia dotyczą pacjentów, u których stopień zaburzeń erekcji jest znacznie nasilony i nie pomagają im już żadne leki doustne (np. Viagra i podobne). Implantacja protez ciał jamistych prącia jest z jednej strony ostatnią deską ratunku, ale jednocześnie jest to najskuteczniejsza forma leczenia zaburzeń erekcji. Poziom satysfakcji wśród pacjentów wynosi blisko 95%, zaś wśród partnerek pacjentów z implantem prącia nawet wyżej (statystyka na podstawie wywiadów z pacjentami, którzy przeszli zabieg).

Operacja skrzywienia prącia może polegać na plikacji (ściągnięciu) jego dłuższej (wypukłej) strony lub elongacji (wydłużeniu) krótszej (wklęsłej) strony.

W przypadku plikacji zakładane są specjalne ściągające szwy, najczęściej niewchłanialne, aby zminimalizować ryzyko nawrotu skrzywienia (linia szwów będzie wówczas nieznacznie wyczuwalna). Operacja plikacji jest metodą obciążoną mniejszym ryzykiem pooperacyjnych zaburzeń erekcji i zwykle jest stosowana we wrodzonych skrzywieniach penisa oraz w chorobie Peyronie, gdy skrzywienie jest nie większe niż ok. 60 stopni.

W przypadku elongacji nacina się lub całkowicie wycina płytkę Peyronie, a powstałą przestrzeń zamyka się specjalną „łatą”, pozwalającą zachować szczelność ciał jamistych, co jest kluczowe z perspektywy zachowania erekcji. Elongacja jest najczęściej wykonywana w przypadku istotnych deformacji prącia w chorobie Peyronie, gdy kąt skrzywienia jest znacznie powyżej 60 stopni.

Korygując operacyjnie skrzywienia prącia, należy pamiętać, żeby nie dążyć do idealnie prostego prącia, gdyż w indywidualnych przypadkach mogłoby to skutkować nadmierną redukcją jego długości. Z tego powodu, po zabiegu możliwe jest skrzywienie tzw. szczątkowe / rezydualne o kącie 5-15 stopni, czyli nachylenie odpowiadające anatomicznym kształtom penisa i niewpływające negatywnie na jego prawidłowe funkcjonowanie.

Jesteś zainteresowany konsultacją lekarską lub kwalifikacją na zabieg?

Skontaktuj się ze mną:

Jak przebiega rekonwalescencja po korekcie skrzywienia prącia?

Po zabiegu pacjent powinien nosić opatrunek kompresyjny na prąciu, co zmniejszy ryzyko powikłań pooperacyjnych. Powrót do aktywności seksualnej po korekcie skrzywienia penisa zwykle następuje po ok. 6 tygodniach, gdy wszystkie blizny są odpowiednio trwałe. W czasie operacji skrzywienia prącia czasami wykonuje się obrzezanie, czyli usunięcie napletka. Rana na prąciu jest dokładnie taka sama jak po obrzezaniu, czyli okrężna poniżej żołędzi. Szwy szybkowchłanialne spadają same e ciągu  ok. 3-4 tygodni.

Moje doświadczenie w korektach skrzywienia prącia

Już od ponad 5 lat, wykonuję zarówno zarówno korekty skrzywienia prącia metodą plikacji i elongacji, jak i jednoczasowe implantacje protez prącia wraz z korektą skrzywienia penisa. Doświadczenie w tych zabiegach zdobyłem głównie zagranicą w trakcie prawie 1,5-rocznego stażu w Wielkiej Brytanii w University College London Hospitals (UCLH), czyli w największym ośrodku andrologicznym w Europie. Wiele z wykonanych przez mnie zabiegów to korekty skomplikowanych skrzywień w dwóch płaszczyznach z rotacją lub powtórne operacje po nieudanych (nawet kilku) wcześniejszych operacjach korekty skrzywienia penisa w innych ośrodkach.