Urologia onkologiczna

Wszystkie poniższe zabiegi wraz rekonstrukcjami urogenitalnymi oferuję swoim pacjentom w zależności od możliwości onkologicznych i anatomicznych, a także preferencji pacjenta.

Jakie operacje i zabiegi wykonuję w przypadku raka jądra?

Rak jądra dotyczy najczęściej mężczyzn między 20-tym, a 44-tym r.ż. Odpowiednio wcześniej wykryty daje niemalże 100% szans na przeżycie, dlatego tak ważne jest samobadanie jąder i prącia raz w miesiącu. Rekomendowane jest, aby samobadanie było przeprowadzane przez każdego mężczyznę niezależnie od wieku.

Orchidekotmia pachwinowa

W przypadku guza jądra, który zajmuje znaczną część miąższu jądra, konieczna jest orchidektomia pachwinowa, czyli wysokie usunięcie całego jądra wraz z powrózkiem nasiennym z cięcia nad kanałem pachwinowym.

Tak przeprowadzona operacja najczęściej usuwa całą zmianę nowotworową, chyba że doszło już do przemieszczenia się komórek nowotworowych do węzłów chłonnych lub innych narządów i kości. W tej sytuacji możliwe jest jednoczasowe lub w późniejszym terminie – wszczepienie implantu jądra dopasowanego wielkością do drugiego, przeciwległego jądra.

Operacja organooszczędzająca – częściowe usunięcie jądra

W przypadku guza, który ma niewielkie rozmiary i korzystne położenie w biegunie jądra, możliwe jest wykonanie zabiegu organooszczędzającego, czyli częściowe usunięcie jądra. Celem takiego zabiegu jest usunięcie guza i pozostawienie zdrowej tkanki jądra celem zachowania płodności i produkcji testosteronu. Zabieg ten nie jest tak radykalny pod kątem onkologicznym jak pełna orchidektomia i istnieje niewielkie ryzyko wznowy miejscowej lub odległej.

Kwalifikacja do tego zabiegu jest indywidualna i zależy od warunków anatomicznych i sytuacji pacjenta. Szczególnie warto rozważyć ten zabieg w przypadku, gdy brak jest drugiego jądra lub jest ono nieczynne pod względem funkcjonalnym (np. jest małe, atroficzne, po wnętrostwie lub skręcie jądra).

Jesteś zainteresowany konsultacją lekarską lub kwalifikacją na zabieg?

Skontaktuj się ze mną:

Bankowanie nasienia

W przypadku jakichkolwiek chorób onkologicznych nawet niedotyczących jądra, jeśli pacjent nie zakończył planów rozrodczych, zawsze warto zabezpieczyć nasienie przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego (tj. leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii). Oncofertility, czyli zabezpieczenie płodności przed leczeniem onkologicznym to podstawa, o której powinien pamiętać każdy lekarz i powinien wiedzieć każdy pacjent.

Jakie operacje i zabiegi wykonuję w przypadku raka prącia?

Rak prącia dotyczy najczęściej mężczyzn po 55-tym r.ż., ale może także zdarzać się u 30- lub 40-latków. W przypadku stwierdzenia zmiany na żołędzi, napletku lub skórze trzonu prącia – koniecznie zgłoś się niezwłocznie do lekarza (szczególnie jeśli zmiana ta nie ustępuje). W zależności od stopnia zaawansowania zmiany, możliwe jest kilka opcji zabiegowych oszczędzających prącie, bez konieczności jego całkowitego usunięcia.

Wycięcie zmiany nowotworowej z marginesem

Dotyczy to niewielkich zmian, ograniczonych do powierzchownej warstwy skóry, bez naciekania okolicznych struktur.

Zabieg ten nie ma wpływu na erekcję i aktywność seksualną mężczyzny.

Glans resurfacing

Zabieg ten polega na usunięciu powierzchownych zmian z żołędzi i pokryciu jej graftem skórnym niepełnej grubości, celem odtworzenia żołędzi prącia.

Funkcja erekcyjna i możliwość seksu penetracyjnego po takim zabiegu zwykle są w pełni zachowane.

Glansektomia

Usunięcie całej żołędzi prącia wymaga rekonstrukcji ujścia zewnętrznego cewki moczowej oraz rekonstrukcji żołędzi z kikutów ciał jamistych prącia, tak, aby wygląd prącia po zabiegu jak najlepiej przypominał normalne prącie z żołędzią z ciała gąbczastego.

Funkcja erekcyjna i możliwość seksu penetracyjnego po takim zabiegu zwykle są w pełni zachowane.

Częściowa penektomia

Jeśli zmiana nowotworowa nacieka na ciała jamiste konieczne jest częściowe usunięcie prącia.

Długość pozostawionego prącia zależy od miejsca i stopnia naciekania guza nowotworowego, a to decyduje na ile uda się odtworzyć prącie z jego pozostałej, zdrowej części. W przypadku częściowej penektomii, warto rozważyć jednoczasowe lub późniejsze zabiegi mające na celu wydłużenie optyczne prącia, jak np. plastyka kąta prąciowo-mosznowego, plastyka spojenia łonowego, fiksacja skóry do spojenia łonowego lub abdominoplastyka.

Całkowita penektomia

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zabiegu organooszczędzającego ze względu na stopień zaawansowania nowotoworu, w celu ratowania życia pacjenta, konieczne jest usunięcie całego prącia. Niezbędne  jest wówczas wyprowadzenie cewki na krocze (uretrostomia kroczowa) za workiem mosznowym.