W dniach 25-26 stycznia w Białowieży odbędzie się
XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Urologicznego pt. „Zaburzenia seksualne – postępy w leczeniu”.
W programie konferencji znajdziemy wiele prezentacji i wykładów w tym także dwa, które poprowadzę pt.
„Jakość życia mężczyzn po implantacji protez prącia” oraz
„Falloplastyka i rekonstrukcje prącia po penektomii lub w przypadku zmiany płci K/M”.