W dniach 24.09 – 27.09 odbył się kurs doskonalący pt. „Andrologia Kliniczna”.

Organizatorem kursu było Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Ukończony przeze mnie kurs pozwolił na wzbogacenie mojej wiedzy w zakresie dziedziny andrologii klinicznej, co również wpłynie na świadczenie usług medycznych moim pacjentom.